Press "Enter" to skip to content

Kategori: Nyheter

Lånetaker

Lånetaker

Den som mottar lånet og den som gir lånet er to forskjellige personer. Den som tar i mot lånet er lånetaker og den som gir lånet er lånegiver. Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Det er diskusjon om man kan begrense forbrukslån ved å innføre sikkerhet. Dette kan gjøres ved at politikkere lovfester forbrukslån, slik at det kreves sikkerhet. Hvorfor forbrukslån ofte reklameres uten sikkerhet er fordi sikkerhetsfri er den meste interessante med lånet.

Sperren for å ta et forbrukslån har ofte vært at bank eller kredittinstitusjon har gitt lånet mot en form for sikkerhet. Dette gir en sperre for folk til å ta lånet for de vet ikke hvordan de skal skaffe sikkerhet, når det gjelder mennesker som ikke har en eiendel. Dette avveies av bankene på den måten at de har begynt å spekulere i å ta en høyere rente for å kompensere mot eventuelle tap som måtte komme. Dette var en god strategi mente man, fordi folk som lånte var tradisjonelt lært opp til at man skulle tilbakebetale lånet. Dette var vel og bra. Det kan nok hende at selv i dagens digitale samfunn vil man kanskje ikke ha lyst til å betale tilbake lån hvis renten skulle bli for høy. Så man må også begrense seg litt. Norske banker er flinke til å sette renten på et fornuftig nivå.

Forbrukslån